Trápi vás bolesť chrbtice, karpálny tunel alebo brnenie končatín?

Bolesť chrbtice počas života postihne zhruba 80 % ľudí, pričom u 10 % z nich sa bolesti vyvinú do chronickej podoby. Najčastejšou príčinou bývajú poškodené nervy.

a b c d e f h i k l m n o p r s t u v ú

Nervová bolesť

pozri Neuralgia

Nervová regenerácia

proces obnovy poškodených nervových buniek. U dospelých nervové bunky nemôžu znova dorásť (na rozdiel od kožných buniek), ale mnohé poškodenia nervov si telo dokáže opraviť samo. K tomu sú vhodné ďalšie látky: napr. uridínmonofosfát (UMP) spolu s vitamínmi B12 a kyselinou listovou. Spoločne aktivujú telu vlastné reparačné procesy a podporujú regeneráciu nervov.

Nervová štruktúra

Nervové tkanivo sa delí na dva typy buniek, nervové bunky (neuróny) a podporné bunky (gliové bunky). Nervové bunky sú zodpovedné za transport informácií prostredníctvom tvorby a prenosu vzruchov, podporné bunky zásobujú nervové bunky okrem iného živinami. Nervové bunky sú extrémne špecializované bunky, ktoré strácajú schopnosť sa deliť u dospelých alebo po ukončení rastu mozgu. Telo si dokáže samo opraviť poškodené nervy, ale nedokáže vytvoriť nové nervové bunky (na rozdiel od kožných buniek). K tomu sú vhodné ďalšie látky: napr. uridínmonofosfát (UMP) spolu s vitamínmi B12 a kyselinou listovou. Spoločne aktivujú telu vlastné reparačné procesy a podporujú regeneráciu nervov.

Nervové bunky

ide o špecializované bunky, ktoré sú zodpovedné za príjem vzruchov a taktiež za prenos a spracovanie vzruchov (nervové vzruchy). Súhrn všetkých nervových buniek človeka spolu s podporným tkanivom (gliovými bunkami) tvorí nervový systém. Stovky miliárd nervových buniek v ľudskom tele umožňujú prenos signálov zo zmyslových orgánov do mozgu a z mozgu do orgánov a na povrch tela. Typická nervová bunka má relatívne veľké bunkové telo (soma). Najviditeľnejším rozdielom oproti iným bunkám sú dlhé vlákna, ktoré vychádzajú z tela bunky: dendrity a axóny. Dendrity prijímajú signály z iných buniek a odovzdávajú ich do tela bunky. Axóny vedú impulzy zo somy do ich zakončenia nervových buniek.

Nervové dráhy

spojovacia línia jednotlivých nervových buniek. Synapsie sú spínacie body, pomocou ktorých je možné nadviazať spojenie medzi jednotlivými nervovými bunkami.

Nervové vedenie

vedenie vzruchu v nervových bunkách je bioelektrický proces, ktorý je základom funkcie nervových buniek, a tým aj nervového systému. Signál je obvykle prenášaný v chemickej forme v miestach spojenia medzi jednotlivými nervovými bunkami (synapsami).

Nervový

znamená v medicíne „sprostredkovaný nervovým systémom“.

Nervový koreň

nervové vlákna, ktoré vstupujú a vystupujú z miechy. Ku každému segmentu chrbtice patria dva nervové korene. Tie sa spoja a vytvoria miechový nerv v medzistavcovom kanáli.

Nervový systém

súhrn nervových buniek organizmu. Je to orgánový systém, ktorý má za úlohu prijímať informácie, spracovávať ich a iniciovať na ne reakcie.

Neuralgia

bolesť nervového pôvodu. Tento termín označuje bolesť v inervačnej oblasti jedného alebo viacerých nervov. Príčinou neuralgie je poškodenie periférnych nervov, napríklad tlakom (napr. z vyskočenej platničky), zápalom (neuritída) alebo metabolickými poruchami (napr. u diabetes mellitus).

Neuritída

zápal nervov. Pokiaľ je postihnutých viac nervov, hovorí sa o polyneuritíde alebo polyneuropatii, zápal jedného nervu sa nazýva mononeuritída. U nezápalových ochorení periférnych nervov sa hovorí o neuropatii, v prípade podráždenia bez rozpoznateľného morfologického poškodenia o neuralgii.

Neurochirurgia

lekársky odbor, ktorý sa zaoberá chirurgickou liečbou nervového systému a jeho puzdra. Neurochirurgia zahŕňa detekciu chorôb, malformácií a poranení centrálneho a periférneho nervového systému a ich operatívnu liečbu. V rámci chirurgickej liečby sa pracuje napríklad priamo na mozgu alebo chrbtici.

Neurológia

odbor zaoberajúci sa chorobami nervového systému. Berie do úvahy centrálny nervový systém (CNS), teda mozog a miechu, jeho okolité štruktúry a krvné cievy a tiež periférny nervový systém (PNS) vrátane jeho spojovacích štruktúr so svalmi a svalstvom.

Neuropatia

zastrešujúci termín na ochorenie periférneho nervového systému (PNS). Termín sa tiež používa na ochorenie centrálneho nervového systému. Primárne ochorenia sa objavujú skôr výnimočne, skôr ide väčšinou o sekundárne následky iných ochorení (napr. diabetes mellitus) alebo neurotoxických látok (napr. alkohol).

neurotropné

„stimulujúce nervy“ alebo „pôsobiace na nervový systém“.

NSAID

skratka pre skupinu liečiv nesteroidných antireumatík. Ide o lieky proti bolesti, ktoré sa pre svoj protizápalový účinok využívajú aj na reumatoidnú terapiu. Do skupiny NSAID patrí napríklad ibuprofén alebo diklofenak.

Nukleotidy

sú základnými chemickými stavebnými kameňmi nukleových kyselín. Deoxyribonukleová kyselina (DNA), molekulárny nosič genetickej informácie, a ribonukleová kyselina (RNA). Nukleotidy majú v bunkách životne dôležité regulačné funkcie, napr. adenozíntrifosfát (ATP) alebo guanozíntrifosfát (GTP). Oba fungujú ako dôležité zásoby energie.

Nukleotómia

operácia vyskočenej platničky. Používa sa na odstránenie vyčnievajúcich častí medzistavcovej platničky z miechy alebo miechového nervového kanála, ktoré utláčajú nervy, čo môže viesť k bolesti, ochrnutiu svalov, poruchám citlivosti kože alebo inému následnému poškodeniu.

zada_3

Už žiadne AU!

1 kapsula denne

Balenie: 30 kapsúl
 
aublock-SK-30

Pre riadenú diétnu výživu pri bolesti sprevádzajúcej vertebrogénny syndróm, syndróm karpálneho tunela, polyneuropatia rôzneho pôvodu a neuralgia.

Nie je určené pre deti do 12 rokov.