Trápi vás bolesť chrbtice, karpálny tunel alebo brnenie končatín?

Bolesť chrbtice počas života postihne zhruba 80 % ľudí, pričom u 10 % z nich sa bolesti vyvinú do chronickej podoby. Najčastejšou príčinou bývajú poškodené nervy.

a b c d e f h i k l m n o p r s t u v ú

Akupunktúra

ide o odvetvie tradičnej čínskej medicíny, skrátene TCM. Cieľom je zavádzanie sterilných ihiel z nerezovej ocele do konkrétnych oblastí pokožky za účelom zmiernenia alebo vyliečenia príznakov ochorenia. Periférna stimulácia akupunktúrnych bodov trvá asi 20 až 40 minút v pokojnej, uvoľnenej, a predovšetkým pohodlnej polohe v ľahu alebo v sede. Pred zavedením ihly sa akupunktúrny bod ľahko masíruje. Počas každého akupunktúrneho ošetrenia by sa malo napichať len toľko bodov, koľko je potrebných. Akupunktúrne ihly sú jednorazové ihly, ktoré treba po použití zlikvidovať. Ako dlho a ako intenzívne sa akupunktúrna liečba vykonáva, je možné stanoviť iba individuálne v závislosti od typu ochorenia.

Akútny

náhly, rýchly, s ťažkým priebehom. Akútne sa označujú ochorenia, ktoré rýchlo prepuknú a trvajú pomerne krátku dobu 3 až 14 dní

Analgetikum

liek, ktorým sa tíši alebo zmierňuje bolesť

Anamnéza

vyšetrenie pacientovho života pred chorobou pre zistenie príčiny choroby lekárom alebo inou ošetrujúcou osobou. Cieľom je prostredníctvom presne položených otázok získať informácie potrebné k liečbe alebo k vyšetreniu. Anamnéza často vedie pri lekárskom vyšetrení k predpokladanej diagnóze.

Antireumatiká

protizápalové lieky, ktoré sa používajú predovšetkým na zmiernenie zápalu pri ochoreniach kĺbov. Predpisujú sa aj na rad ďalších ochorení pohybového aparátu a ako protizápalový liek.

Aplikácia

spôsob podania lieku. Vnútorne (tablety, kvapky, sirupy), miestne (krémy, gély, náplasti), parenterálne (čapíky, injekcie), inhalačne (spreje)...

Artritída

zápal jedného alebo viacerých kĺbov. Pokiaľ je postihnutý iba jeden kĺb, ide o monoartritídu, postihnutie viacerých kĺbov sa nazýva polyartritída. Artritída je zápalové ochorenie kĺbov, ktoré je sprevádzané príznakmi, ako je bolesť, opuch, začervenanie, zhoršená funkcia, postihnuté miesto je teplé. Zápalom môže byť postihnutý akýkoľvek kĺb v ľudskom tele. Najbežnejšou formou artritídy je chronická artritída, známa tiež ako reumatoidná artritída a ľudovo povedané reumatizmus.

Artróza

ide o degeneratívne postihnutie kĺbov, ktoré sa vyvíja pomaly a často sa vyskytuje u starších ľudí. Artróza spôsobuje poškodenie kĺbovej chrupavky z rôznych príčin, ako je nadmerné alebo nesprávne namáhanie kĺbu, úrazy alebo nedostatok pohybu. Artróza často postihuje bedrový alebo kolenný kĺb.

Atlas

označuje prvý krčný stavec chrbtice, ktorý podopiera celú hlavu. Svoj názov dostal podľa gréckeho Titána Atlasa, ktorý musel na ramenách zdvihnúť váhu nebies. V praxi sa atlas označuje skratkou C1.

Axón

označuje sa tak výbežok nervovej bunky. Axón nervového vedenia vysiela elektrické impulzy, tzv. nervové impulzy, z jednej nervovej bunky do druhej. Je obalený a tým chránený tukovou vrstvou, tiež známou ako myelínová vrstva

Balneológia

zaoberá sa liečebným kúpeľom s prírodnými liečivými prameňmi. V balneoterapii sa rozlišujú kúpele plné, sedacie a čiastočné a kúpele inhalačné, tzv. parné kúpele. Pri tejto forme ošetrenia vztlak vody značne uľavuje svalom a kĺbom, takže pohyby, ktoré boli predtým ťažké, napríklad kvôli telesnej hmotnosti a bolesti, je možné ľahšie vykonávať. Teplá voda navyše celkovo priaznivo pôsobí na vegetatívny nervový systém, a tým zmierňuje bolesti pri rôznych príznakoch.

Bedrová chrbtica

je súčasťou chrbtice a skladá sa z piatich jednotlivých kostí, bedrových stavcov. Nachádza sa v spodnej časti chrbtice medzi hrudnou chrbticou a krížovou kosťou (os sacrum).

Bedrové stavce

päť bedrových stavcov dohromady tvorí bedrovú chrbticu, ktorá sa nachádza v spodnej časti medzi hrudnou chrbticou a krížovou kosťou (os sacrum).

Chiropraxia

ide o alternatívnu liečebnú metódu, ktorej cieľom je obnoviť normálnu funkciu a pohyblivosť kĺbov, najmä v oblasti chrbtice. Pri nej by mala byť bolesť zmiernená alebo odstránená. Pri liečbe chiropraxiou sa používajú špeciálne úchopové techniky, ktorými sa snaží chiropraktik uvoľniť kĺbové blokády. Okrem liečby bolestí chrbta môže táto metóda pozitívne ovplyvniť aj bolestivé funkčné obmedzenia vo svaloch a šľachách.

Chrbticový kanál

Vertebrálny alebo chrbticový kanál je dutina v chrbtici, ktorá je tvorená stavcovými oblúkmi a jednou stranou stavcových tiel. Prebiehajú v nej miecha a korene miechových nervov (cauda equina).

Chrbticový syndróm

Spinálny/chrbticový syndróm sa používa na opis rôznych typov bolesti chrbtice, napr. bolesť chrbta alebo krku. Táto v podstate trochu nepresná diagnóza nevypovedá nič o príčine bolesti, môže byť spôsobená svalovým napätím, vyskočenou platničkou, artrózou a mnohými ďalšími.

chronický

stav, ktorý sa vyvíja pomaly a trvá dlhú dobu. Opakom chronického je akútny. Prechod z akútneho ochorenia do chronického, často za prítomnosti bolesti, sa označuje ako chronifikácia.

Citlivosť

schopnosť vnímať rôzne vnemy, zároveň aj synonymum pre všeobecnú citlivosť organizmu, napr. na niektoré užívané látky alebo podnety.

CNS

ide o časť nervového systému, ktorú tvorí mozog a miecha. Jeho hlavnou úlohou je prenášať signály medzi orgánmi, svalmi a mozgom

Compliance

(čítaj komplains), znamená ochotu pacienta aktívne sa podieľať na liečbe svojho ochorenia. Tým je napríklad pravidelný príjem predpísaných liekov alebo pravidelné vykonávanie cvikov pri liečebnej rehabilitácii.

Degenerácia

ide o poškodenie tkanív alebo orgánov. Príčiny sú napr. metabolické poruchy, narušenie krvného zásobenia alebo ich nedostatočné používanie

Diabetes mellitus

hovorovo cukrovka, je ochorenie charakterizované chronicky zvýšenou hladinou cukru v krvi. Možným sekundárnym ochorením diabetes mellitus je diabetická polyneuropatia

Diagnóza

označujeme tak rozpoznanie ochorení, a to na základe hodnotených súhrnov príznakov alebo vyšetrení. Lekár väčšinou po stanovení diagnózy, poskytuje pacientovi informácie o chorobe a jeho zdravotnom stave.

Diferenciálna diagnóza

lekár zhodnotí príznaky, ktoré vedú k viacerým možným diagnózam s podobnými symptómami, priebehom alebo podobnými výsledkami vyšetrení, potom hovoríme o diferenciálnych diagnózach.

Ergoterapia

ide o formu liečby, ktorá sa zaoberá pohybom. Cieľom ergoterapie je pomôcť ľuďom znovu získať stratenú alebo už neexistujúcu mobilitu (napríklad v dôsledku choroby, úrazu alebo postihnutia) v každodennom živote.

Fyziologický

znamená niečo ako „prirodzený“ alebo „podľa bežných životných procesov“. Normálne pochody a telesné funkcie ľudského organizmu možno preto tiež označiť ako fyziologické procesy

Hemiparéza

mierne alebo neúplné ochabnutie alebo ochrnutie, ku ktorému dochádza na jednej polovici tela. Postihuje buď pravú alebo ľavú polovicu tela a nie je samostatným ochorením, ale príznakom alebo dôsledkom poškodenia jednej polovice mozgu.

Hemiplégia

úplná paralýza jednej strany tela. V tejto polovici tela už nie je žiadna zvyšková aktivita vo svalových skupinách. Neúplná alebo mierna paralýza sa nazýva hemiparéza.

Hrudná chrbtica

je úsek chrbtice, ktorý sa nachádza medzi krčnou a bedrovou chrbticou. U ľudí sa táto časť skladá z 12 kostí a 12 hrudných stavcov, ktoré sú tiež známe ako oblasť Th1-Th12.

Hrudné stavce

sú kosti, ktoré tvoria tzv. hrudnú chrbticu. U ľudí sa hrudná chrbtica skladá z dvanástich takých kostí alebo stavcov, ktoré sú charakteristické svojimi styčnými plochami s rebrami.

Hypestézia

označuje sa tak znížený zmysel pre vnímanie. Môžu to byť napríklad dotykové podnety ale aj bolesť, ktorú už necítime, najmä na koži. Príčiny hypestézie môžu byť rôzne, napr. vonkajšie poškodenie kože, v prípade popálenín, polyneuropatií alebo lézií periférnych nervov.

i. m. tzn. intramuskulárne (vnútrosvalovo)

popisuje aplikáciu lieku priamo do svalu.

Impulz

elektrický výboj nervových buniek, ktorý vedie k spusteniu alebo prenosu podnetov

Indikácia

určenie alebo stanovenie liečebného postupu. Je to dôvod na použitie lieku, lekárskeho zákroku alebo terapie

Inervácia

prirodzené funkčné zásobenie orgánu, časti tela alebo tkaniva nervovým tkanivom, teda nervovými bunkami a nervovými vláknami. Je dôležitá pre riadenie telesných procesov

Infiltračná anestézia

je formou lokálnej anestézie. Lokálne anestetikum sa vstrekne naplocho do tkaniva oblasti, kde sa bude operovať.

Injekcia

zavedenie roztoku, napríklad lieku, priamo do krvného riečišťa prostredníctvom žily alebo napríklad priamo do svalu

Intralumbálna

pre popis oblasti, ktorá sa nachádza v chrbticovom kanáli alebo v oblasti bedrovej chrbtice. Aplikácia lieku priamo do chrbticového kanála sa nazýva intralumbálna.

Intravenózne alebo i.v.

znamená "do žily". Lieky sa tiež podávajú intravenózne

Ischialgia

súhrnné označenie pre všetky bolestivé stavy sedacieho nervu. Často táto bolesť vyžaruje až do dolnej končatiny

Ischias

zápal sedacieho nervu, ľudovo aj „húser“. Vzniká podráždením alebo útlakom sedacieho nervu.

Kauzálny

príčinný, kauzálna terapia je liečba zameraná na odstránenie príčiny choroby

Kontraindikácie

je faktor (napr. vek, niektoré predchádzajúce ochorenia, úrazy) alebo stav (napr. tehotenstvo), ktorý odporuje určitému lekárskemu opatreniu, napr. podanie určitého lieku. Pri ignorovaní kontraindikácie môže dôjsť k negatívnym dôsledkom pre pacienta, napr. poškodenie orgánu alebo zhoršenie ochorenia. Termín je odvodený z latinských slov „contra“ (proti) a „indicare“ (označiť).

Kostrč

tvorí najspodnejšiu časť chrbtice. Skladá sa zo štyroch až piatich chvostových stavcov. Tie sú obvykle spojené dohromady a tvoria jedinú kosť. Kostrč je východiskovým bodom pre rôzne väzy a svaly panvy, najmä panvového dna a bedrových kĺbov.

Krčná chrbtica

obzvlášť flexibilný úsek chrbtice medzi hrudnou chrbticou a hlavou. Všeobecne je venovaná zvláštna pozornosť správnemu držaniu krčnej chrbtice, aby sme sa vyvarovali bolesti napr. spôsobenej nesprávnym držaním tela pri stole

Krčné stavce

stavce medzi hrudnou chrbticou a hlavou. Táto časť je známa ako krčná chrbtica a tvorí tzv. kraniálny koniec chrbtice

Krížová kosť

je klinovitá kosť v dolnej časti chrbtice. Obopína zadnú časť stavcového kanála a tvorí s bedrovou kosťou celok, tzv. panvový pletenec. Krížová kosť je základom pre pohyblivú hornú časť tela. Problémy s krížovou kosťou môžu zapríčiniť napr. seknutie (húsera).

Kurz pre zdravý chrbát

ponúka množstvo tréningových programov, kníh a ďalších médií, ktoré poskytujú cvičenia a informácie o prevencii a úľave od problémov s chrbtom. Cieľom je podporiť „zdravie chrbta“ a zabrániť tomu, aby sa problémy s chrbtom stali chronickými.

Kyselina listová

patrí do skupiny vitamínov B a je známa aj ako vitamín B9, vitamín B11, vitamín M alebo folát. Kyselinu listovú si ľudské telo nedokáže vyrobiť samo, ale je obzvlášť dôležitá, pretože je nevyhnutná pre všetky procesy bunkového delenia a mnoho metabolických reakcií. Je v malom množstve obsiahnutá v nasledujúcich potravinách: celozrnné výrobky, zelená listová zelenina, červená repa, brokolica, mrkva, špargľa, reďkovky, ružičkový kel, rukola, špenát, paradajky, vaječné žĺtky a orechy, ovocie, ryby a mäso. Prírodnými zdrojmi kyseliny listovej sú kvasnice, pšeničné klíčky a otruby, ďalej teľacia a hydinová pečeň. Odporúčaná denná dávka je 200 µg

Lézia

zmena v tkanive spôsobené chorobou alebo zranením. Termín sa používa obzvlášť často pre poškodenie alebo zmeny kože, ale v zásade môžu byť postihnuté všetky tkanivá a štruktúry v tele.

Lokálne anestetikum

lieky na lokálnu anestéziu. Vytvárajú v mieste aplikácie na obmedzenú dobu stav otupelosti, aby bolo možné vykonať operatívne alebo diagnostické opatrenia. Lokálne anestetiká možno použiť v rôznych formách: povrchovo (povrchová anestézia), inhalačne (infiltračná anestézia), injekčne (intravenózna regionálna anestézia) alebo cieleným vypínaním určitých nervov alebo nervových vetiev injekcií okolo nich lokálnymi anestetikami (kondukčná anestézia).

Lordóza

zakrivenie chrbtice smerom von (konvexné) a dopredu (ventrálne). U ľudskej chrbtice sa vyskytujú lordózy v krčnej a bedrovej oblasti. Odborníci označujú prehnané ventrálne konvexné zakrivenie časti chrbtice ako hyperlordózu. Opakom lordózy je kyfóza.

Lumbágo

ľudovo známe ako seknutie v krížoch(ústrel, húser). Lekári hovoria aj o lokálnom bedrovom syndróme, bolestiach bedier alebo ischiase. Ide o akútne závažné problémy v oblasti bedier.

Lumbálne

vzťahujúce sa k bedrovým stavcom, patriace k nim alebo z nich vychádzajúce.

Medzistavcová platnička

Medzistavcová platnička je flexibilné spojenie medzi dvoma chrbticovými stavcami. Je jedným z chrupavkových kostných spojení v tele a spája medzi sebou jednotlivé stavce, čo prispieva k pohyblivosti a pružnosti chrbtice. Medzi telami stavcov chrbtice sa nachádza celkom 23 medzistavcových platničiek. Medzistavcová platnička sa skladá z dvoch častí, vonkajšieho vláknitého prstenca a vnútorného želatínového jadra a dohromady tvorí akýsi tlmič nárazov pre chrbticu.

Miecha

časť centrálneho nervového systému (CNS), ktorá prechádza v chrbtici chrbticovým kanálom

Miechové nervy

nervy vychádzajúce z miechy na oboch stranách. Sú súčasťou periférneho nervového systému (PNS). Miechové nervy vychádzajú z miechového kanála medzi dvoma stavcami. V prípade vyskočenej platničky sú často poškodené miechové nervy, čo môže viesť k ďalekosiahlej bolesti a abnormálnym vnemom.

Mononeuropatia

ochorenie jedného nervu v periférnom nervovom systéme. Všeobecný termín pre tieto poruchy je neuropatia. Pokiaľ je postihnutých viac nervov, hovoria lekári o polyneuropatii. Periférny nerv môže byť postihnutý ochoreniami, ktoré postihujú celé telo (systémové ochorenia), vrátane diabetes mellitus.

Motorické nervy

nervy alebo nervové vlákna ovládajúce kostrové svaly, a tým aj našu schopnosť pohybu. Vo svaloch sa cez tzv. motorické koncové platničky prenáša vzruch jednotlivých nervových buniek na príslušné svalové vlákna, čo ich stimuluje ku kontrakcii.

Motorika

 „súhrn aktívnych pohybových sekvencií“. V medicíne sa používa na opis fyzickej obratnosti. Pohybové sekvencie sú riadené mozgom a prebiehajú účelovo (dobrovoľný pohyb). Napríklad pohyb kostrového svalstva pri vzpriamenej chôdzi je riadený ľubovoľne. Zhoršená motorika je častým príznakom choroby, napr. ako následok artrózy, vyskočenej platničky, ústrelu alebo cukrovky (diabetes mellitus).

Mravčenie

hovorový termín pre zmyslové poruchy, ktoré sa prejavujú brnením alebo jemným štípaním v koži, podobné pocity, ktoré mravce spôsobujú pri chôdzi po koži. Tieto zmyslové poruchy môžu byť spôsobené rôznym poškodením nervov (napr. diabetická neuropatia).

Myalgia

je lokálna difúzna bolesť, ktorá vychádza zo svalov. Myalgia sa často vyskytuje ako príznak celého radu ochorení. Je typická pri mnohých infekciách, napr. prechladnutí, chrípke alebo kliešťovej babezióze. U mnohých reumatických ochorení, rovnako ako u vyskočených platničiek a lumbaga sa v priebehu ochorenia často objavujú bolesti svalov.

Myastenia

označuje sa tak svalová slabosť a príznak rôznych ochorení. Táto celková slabosť kostrového svalstva alebo jednotlivých svalových skupín sa pri záťaži zvyšuje a vedie k abnormálne rýchlej svalovej únave alebo oslabeniu.

Myelínová pošva

detto myelínová vrstva, je tuková vrstva, ktorá obklopuje axón. Hlavnou úlohou myelínovej pošvy je izolovať a tým zvýšiť prenosovú rýchlosť impulzov, ktoré sú vysielané z jednej nervovej bunky do druhej.

Nervová bolesť

pozri Neuralgia

Nervová regenerácia

proces obnovy poškodených nervových buniek. U dospelých nervové bunky nemôžu znova dorásť (na rozdiel od kožných buniek), ale mnohé poškodenia nervov si telo dokáže opraviť samo. K tomu sú vhodné ďalšie látky: napr. uridínmonofosfát (UMP) spolu s vitamínmi B12 a kyselinou listovou. Spoločne aktivujú telu vlastné reparačné procesy a podporujú regeneráciu nervov.

Nervová štruktúra

Nervové tkanivo sa delí na dva typy buniek, nervové bunky (neuróny) a podporné bunky (gliové bunky). Nervové bunky sú zodpovedné za transport informácií prostredníctvom tvorby a prenosu vzruchov, podporné bunky zásobujú nervové bunky okrem iného živinami. Nervové bunky sú extrémne špecializované bunky, ktoré strácajú schopnosť sa deliť u dospelých alebo po ukončení rastu mozgu. Telo si dokáže samo opraviť poškodené nervy, ale nedokáže vytvoriť nové nervové bunky (na rozdiel od kožných buniek). K tomu sú vhodné ďalšie látky: napr. uridínmonofosfát (UMP) spolu s vitamínmi B12 a kyselinou listovou. Spoločne aktivujú telu vlastné reparačné procesy a podporujú regeneráciu nervov.

Nervové bunky

ide o špecializované bunky, ktoré sú zodpovedné za príjem vzruchov a taktiež za prenos a spracovanie vzruchov (nervové vzruchy). Súhrn všetkých nervových buniek človeka spolu s podporným tkanivom (gliovými bunkami) tvorí nervový systém. Stovky miliárd nervových buniek v ľudskom tele umožňujú prenos signálov zo zmyslových orgánov do mozgu a z mozgu do orgánov a na povrch tela. Typická nervová bunka má relatívne veľké bunkové telo (soma). Najviditeľnejším rozdielom oproti iným bunkám sú dlhé vlákna, ktoré vychádzajú z tela bunky: dendrity a axóny. Dendrity prijímajú signály z iných buniek a odovzdávajú ich do tela bunky. Axóny vedú impulzy zo somy do ich zakončenia nervových buniek.

Nervové dráhy

spojovacia línia jednotlivých nervových buniek. Synapsie sú spínacie body, pomocou ktorých je možné nadviazať spojenie medzi jednotlivými nervovými bunkami.

Nervové vedenie

vedenie vzruchu v nervových bunkách je bioelektrický proces, ktorý je základom funkcie nervových buniek, a tým aj nervového systému. Signál je obvykle prenášaný v chemickej forme v miestach spojenia medzi jednotlivými nervovými bunkami (synapsami).

Nervový

znamená v medicíne „sprostredkovaný nervovým systémom“.

Nervový koreň

nervové vlákna, ktoré vstupujú a vystupujú z miechy. Ku každému segmentu chrbtice patria dva nervové korene. Tie sa spoja a vytvoria miechový nerv v medzistavcovom kanáli.

Nervový systém

súhrn nervových buniek organizmu. Je to orgánový systém, ktorý má za úlohu prijímať informácie, spracovávať ich a iniciovať na ne reakcie.

Neuralgia

bolesť nervového pôvodu. Tento termín označuje bolesť v inervačnej oblasti jedného alebo viacerých nervov. Príčinou neuralgie je poškodenie periférnych nervov, napríklad tlakom (napr. z vyskočenej platničky), zápalom (neuritída) alebo metabolickými poruchami (napr. u diabetes mellitus).

Neuritída

zápal nervov. Pokiaľ je postihnutých viac nervov, hovorí sa o polyneuritíde alebo polyneuropatii, zápal jedného nervu sa nazýva mononeuritída. U nezápalových ochorení periférnych nervov sa hovorí o neuropatii, v prípade podráždenia bez rozpoznateľného morfologického poškodenia o neuralgii.

Neurochirurgia

lekársky odbor, ktorý sa zaoberá chirurgickou liečbou nervového systému a jeho puzdra. Neurochirurgia zahŕňa detekciu chorôb, malformácií a poranení centrálneho a periférneho nervového systému a ich operatívnu liečbu. V rámci chirurgickej liečby sa pracuje napríklad priamo na mozgu alebo chrbtici.

Neurológia

odbor zaoberajúci sa chorobami nervového systému. Berie do úvahy centrálny nervový systém (CNS), teda mozog a miechu, jeho okolité štruktúry a krvné cievy a tiež periférny nervový systém (PNS) vrátane jeho spojovacích štruktúr so svalmi a svalstvom.

Neuropatia

zastrešujúci termín na ochorenie periférneho nervového systému (PNS). Termín sa tiež používa na ochorenie centrálneho nervového systému. Primárne ochorenia sa objavujú skôr výnimočne, skôr ide väčšinou o sekundárne následky iných ochorení (napr. diabetes mellitus) alebo neurotoxických látok (napr. alkohol).

neurotropné

„stimulujúce nervy“ alebo „pôsobiace na nervový systém“.

NSAID

skratka pre skupinu liečiv nesteroidných antireumatík. Ide o lieky proti bolesti, ktoré sa pre svoj protizápalový účinok využívajú aj na reumatoidnú terapiu. Do skupiny NSAID patrí napríklad ibuprofén alebo diklofenak.

Nukleotidy

sú základnými chemickými stavebnými kameňmi nukleových kyselín. Deoxyribonukleová kyselina (DNA), molekulárny nosič genetickej informácie, a ribonukleová kyselina (RNA). Nukleotidy majú v bunkách životne dôležité regulačné funkcie, napr. adenozíntrifosfát (ATP) alebo guanozíntrifosfát (GTP). Oba fungujú ako dôležité zásoby energie.

Nukleotómia

operácia vyskočenej platničky. Používa sa na odstránenie vyčnievajúcich častí medzistavcovej platničky z miechy alebo miechového nervového kanála, ktoré utláčajú nervy, čo môže viesť k bolesti, ochrnutiu svalov, poruchám citlivosti kože alebo inému následnému poškodeniu.

Oralny

podanie liekov ústami, tj požitie tabliet, kapsúl alebo kvapiek. Používa sa aj termín perorálne ("ústami"), aby bolo jasné, že látky sú prehltnuté.

Ortopédia

lekársky odbor, ktorý sa zaoberá pohybovým aparátom a jeho ťažkosťami. Patria sem ochorenia kostí, kĺbov, svalov alebo šliach, napr. artróza, vyskočená platnička, lumbago, skolióza atď.

Osteoporóza

najčastejšie ochorenie kostí v starobe spojené s úbytkom kostnej hmoty. Hustota kostí sa znižuje v dôsledku príliš rýchleho odbúravania kostnej hmoty. Zvyšuje sa náchylnosť k zlomeninám kostí. Väčšina pacientok s osteoporózou (80 percent) sú ženy v menopauze.

Paralýza

odborné označenie na ochrnutie jedného alebo viacerých svalov. Je buď dočasná alebo trvalá a môže mať viac vyvolávajúcich príčin.

Paraplegia

je úplné ochrnutie jedného alebo viacerých svalov. Môže nastať napr. ako následok detskej obrny (poliomyelitída).

Parenterálny

Termín "parenterálny" doslova znamená "mimo čreva" a popisuje spôsob, akým látky, ako sú lieky, živiny alebo patogény, ktoré nie sú absorbované črevom, vstupujú do tela. V lekárskych termínoch je toto slovo obvykle užšie a opisuje podávanie látok priamou infúziou. Parenterálna výživa je napríklad aplikácia živín priamo do krvného riečišťa.

Parestézia

Parestézia opisuje nepríjemný, niekedy bolestivý, telesný pocit v/na koži, ktorý nie je spúšťaný vonkajšími podnetmi. Príznaky sú napr. mravčenie, svrbenie, necitlivosť, odumieranie končatín a poruchy vnímania teploty. Parestézie sú pravdepodobne založené na drobnom poškodení koncov senzitívnych nervových vlákien, ktoré tam spôsobujú spontánny prenos vzruchov. V postihnutej oblasti môže vyzerať koža úplne normálne.

Paréza

Paréza je mierna, neúplná paralýza svalu, svalovej skupiny alebo končatiny. Parézy sú väčšinou spôsobené neurologickými poruchami, teda poškodením nervov.

Periférne nervy

zahŕňajú všetky nervy mimo mozgu a miechy, ktorých celok je tiež známy ako periférny nervový systém (PNS). Nervové bunky v mozgu a mieche zase tvoria centrálny nervový systém (CNS). Rozlíšenie PNS a CNS slúži iba na popis stavu, oba systémy sú úzko previazané.

Plexus solaris

nazývaný aj solar plexus, špeciálny nervový zväzok v hornej časti brucha, ktorý je tvorený rôznymi vegetatívnymi a autonómnymi nervami, ktoré nemožno ovládať vôľou.

Polyneuropatia

všeobecný termín pre určité ochorenia periférneho nervového systému (PNS), ktoré postihujú viac nervov, na rozdiel od mononeuropatie. Toto poškodenie nervov je obvykle najprv viditeľné v oblasti dolných končatín prostredníctvom bolesti a abnormálnych pocitov. V priebehu ochorenia sa môže objaviť svalová slabosť, paralýza a kožné príznaky. Najčastejšie sa vyskytuje ako sprievodné ochorenie diabetes mellitus. K takému poškodeniu nervov môže viesť aj zneužívanie alkoholu.

Poranenie krčnej chrbtice

vzniká v oblasti krku a šije, keď je hlava po náhlom zrýchlení pretiahnutá. Poškodzujú sa svaly, šľachy atď., teda tzv. mäkké tkanivá. Samotná lebka, mozog, miecha ani krčná chrbtica nie sú postihnuté. Nárazy zozadu sú jednou z najčastejších príčin poranenia krčnej chrbtice. Svoju úlohu zohrávajú aj športové a voľnočasové úrazy, najmä v bojových športoch.

Poruchy citlivosti

ide o stav, pri ktorom už nie sú niektoré vonkajšie podnety správne vnímané alebo menené samotným nervovým systémom. Pri testovaní zmyslových porúch sa rozlišuje sedem rôznych vnemov (alebo kvalít): dotyk, teplota, vibrácie, bolesť, pohyb, poloha a sila.

Prevencia

termín používaný na opis preventívnych opatrení, ktoré majú zabrániť alebo oddialiť výskyt ochorení alebo zmierniť následky ochorenia.

Progresívna svalová relaxácia

je metóda hlbokej svalovej relaxácie. Jednotlivé svalové skupiny sú za sebou vedome napínané a potom po krátkej napínacej fáze opäť uvoľnené. Cieľom relaxačnej techniky je trvalé uvoľnenie svalového napätia zlepšením telesného vedomia. Časom by sa mal pacient naučiť vedome navodzovať svalovú relaxáciu. Uvoľnením svalov je možné navyše zmierniť ďalšie známky fyzického nepokoja alebo vzrušenia, napr. búšenie srdca, potenie alebo trasenie.

Progresívny

znamená „rozširujúci“, takže progresívne ochorenie vykazuje stále závažnejší priebeh. Napríklad roztrúsená skleróza je ochorenie, ktoré má obvykle progresívny priebeh.

Protizápalové lieky

lieky, ktoré tlmia zápal v tele. Cudzími slovami sa tiež nazývajú antiflogistika.

Reflex

neuvedomená a vždy rovnaká reakcia nervového systému na podnet. Vyšetrenie reflexov umožňuje urobiť závery o funkčnom stave nervového systému. Jedným z príkladov je žmurkací reflex alebo kontrakcia zrenice pri vystavení svetlu. Známy je tiež reflex hamstringov, kedy sa predkolenia automaticky zdvihnú pri ľahkom zasiahnutí určitej šľachy pod kolenom.

Roztrúsená skleróza

chronické zápalové ochorenie centrálneho nervového systému (CNS), pri ktorom je napadnutá krycia vrstva nervov. Spolu s epilepsiou je RS jedným z najčastejších neurologických ochorení u mladých dospelých. Predpokladá sa, že príčinou je autoimunitná reakcia. Zápalové a imunitné bunky tela omylom napádajú vlastné štruktúry tela. Dochádza tak k poruche krycej vrstvy nervových vlákien (myelínovej pošvy) a k poškodeniu samotných nervových vlákien. V postihnutých vláknach sa horšie prenášajú nervové podnety. Okrem mozgu a miechy môže byť postihnutý aj zrakový nerv. Ochorenie, známe tiež ako encephalomyelitis disseminata (ED), nemožno vyliečiť, ale priebeh je možné často rôznymi opatreniami priaznivo ovplyvniť.

Rýchlosť nervového vedenia

udáva, ako rýchlo sú elektrické impulzy prenášané pozdĺž nervového vlákna.

Sakroiliakálny (krížovo-bedrový) kĺb

kĺb nachádzajúci sa medzi kostrčou a bedrovým kĺbom. Najdôležitejšou úlohou sakroiliakálneho kĺbu je preniesť váhu tela na nohy.

Sedací nerv

je najsilnejším nervom v tele. Tiahne sa od panvy k chodidlu. U človeka začína v spodnej časti chrbtice. V nohe sa rozvetvuje tak, že už nejde len o jeden nerv, ale o zväzok niekoľkých nervových povrazcov, ktoré sú obklopené tenkým obalom spojivového tkaniva. Vyskočená platnička môže spôsobiť bolestivé poškodenie sedacieho nervu, známeho ako ischias.

Segment (miechový segment)

ide o úsek chrbtice, kde na oboch stranách (vľavo a vpravo) vystupujú koreňové vlákna pre príslušné miechové nervy. Existuje 31 rôznych miechových segmentov, ktoré slúžia na rozdelenie miechy a na opis jej umiestnenia.

Senzitívne nervy

prenášajú vnemy z tela do centrálneho nervového systému (CNS). Určité senzitívne nervy, ktoré prenášajú signály z jednotlivých zmyslových orgánov (oko, ucho, jazyk) do CNS, sú niekedy označované ako senzorické vlákna na zdôraznenie špecializovaných nervových zakončení, ale od tohto delenia sa stále viac upúšťa.

Skolióza

bočné zakrivenie chrbtice, pri ktorom dochádza k skrúteniu a prípadne aj deformácii jednotlivých stavcových tiel. Skolióza môže mať množstvo príčin, napr. vrodené vývojové vady, poškodenie svalov alebo nervov (neuropatia), nehody alebo iné ochorenia.

Spinálne

miechové, alebo „týkajúce sa chrbtice alebo miechy“

Stenóza miechového kanála

ide o zúženie miechového kanála. Obvykle sa vyskytuje v oblasti bedrovej chrbtice u starších ľudí. Najčastejšie sú postihnuté segmenty medzi 3.-4 alebo medzi 4.-5. bedrovým stavcom.

Svalová atrofia

úbytok kostrového svalu, ktorý je viditeľný voľným okom. Svalové atrofie sú neuromuskulárne ochorenia vznikajúce v dôsledku úmrtia motorických nervových buniek v mieche. Možno ich rozdeliť na spinálne svalové atrofie (SMA) a nervovo svalové atrofie (HMSN).

Svrbenie

zmyslový dojem, ktorý sa môže vyskytovať v rôznych kontextoch, napr. odumieranie končatín, tj krátkodobá nervová porucha spôsobená narušeným krvným zásobením, alebo patologickými zmyslovými poruchami nervov ako parestézia alebo neuropatia.

Symptóm

ide o príznak choroby. Príznaky môžu zahŕňať napr. horúčku, zvracanie, trasenie a pod. Symptóm teda nie je choroba, len jedna z jej známok.

Syndróm

označuje sa tak súhrn niekoľkých príznakov (symptómov). Pojem je odvodený zo starogréckeho slova syndromos – sprevádzať, stretnúť sa.

Taktilný

dotykový, hmatový, slovo je odvodené z latinského slova „tangere“ („dotýkať sa“). Pasívne vnímanie mechanických dojmov sa nazýva hmatové vnímanie.

Tepelná terapia

využíva teplo z rôznych zdrojov (napr. teplé zábaly a obklady alebo infračervené žiarenie) na liečbu bolesti a nezápalových ochorení. Dôležitým účinkom tepla je uvoľnenie svalov. Metabolizmus tela je stimulovaný tepelnou terapiou. Pozitívny efekt sa prejavuje v tom, že v zahriatych tkanivách je stimulovaný transport kyslíka aj príjem živín a uvoľňovanie produktov metabolizmu. Zvýšené teplo v tkanive posilňuje aj imunitný systém.

Terapia

termín používaný na opis všetkých opatrení na liečbu chorôb a zranení. Cieľom je umožniť alebo urýchliť hojenie, odstrániť alebo zmierniť symptómy a obnoviť fyzické a/alebo psychické funkcie. Kauzálna terapia je zameraná na odstránenie príčiny, symptomatická terapia na odstránenie symptómov.

Terapia bolesti

všetky liečebné opatrenia zamerané na odstránenie akútnej alebo chronickej bolesti.

Tetraplégia

je úplné ochrnutie všetkých štyroch končatín (ruky a nohy). Príčiny môžu byť napr. vysoká paraplégia v dôsledku poškodenia (lézie) miechy v oblasti krku alebo poliomyelitída.

Topické (lokálne)

opisuje použitie liečiv tam, kde majú mať terapeutický účinok, napr. lokálne alebo externe. Opakom je tzv. systémová aplikácia, napr. podanie lieku vo forme tablety alebo injekcie, kedy je účinná látka distribuovaná do celého tela.

Trauma

fyzické zranenie spôsobené vonkajším násilím.

Uridínmonofosfát

endogénna látka patriaca do skupiny nukleotidov, prítomná vo všetkých živých veciach. Z hľadiska chémie ide o monofosfát uridínu. UMP je dôležitým medziproduktom v špeciálnom metabolickom procese v bunkách, biosyntéze pyrimidínu a zohráva dôležitú úlohu pri oprave nervov.

Ústrel

Bolesť/seknutie v krížoch sa označuje ako lumbago, lokálny bedrový syndróm, zápal sedacieho nervu alebo ako bolesti v krížoch. V ľudovej reči húser. Ide o náhlu silnú bolesť v bedrovej chrbtici, ktorá je sprevádzaná obmedzením pohybu. Príčinou lumbaga môže byť pomliaždenie alebo zúženie nervov. Postihnuté sú väčšinou nervy v oblasti dolnej chrbtice, medzi rebrami a zadkom, ktoré vychádzajú z miechy. Príčinou lumbaga môžu byť aj trhavé pohyby, nesprávna alebo nadmerná záťaž, záťaž v dôsledku nesprávneho zdvíhania, podchladenia alebo dôsledky rôznych nehôd. Najčastejšie postihnutým nervom je sedací nerv. Prečo sa vlastne lumbago nazýva „ústrel“ alebo „húser“? Bolesť totiž prichádza náhle a bez varovania. Táto bolesť je taká intenzívna, že sa prehne celé telo a človek sa prikrčí ako húser.

Úzkosť

negatívny stres, pri ktorom organizmus vníma niečo nepríjemné, ohrozujúce a zdrvujúce. Úzkosť vedie k veľkému napätiu v tele. Tento typ stresu je spôsobený tzv. negatívnymi stresormi a v závislosti od intenzity a dĺžky trvania môže vyvolať príznaky fyzického a duševného ochorenia.

Vitamín B12

vo vode rozpustný vitamín, ktorý je súčasťou komplexu vitamínov B. Je tiež známy ako energetický vitamín. Telo ho okrem výroby energie potrebuje napríklad na rad životných funkcií a metabolických procesov, tiež na krvotvorbu, syntézu DNA a tvorbu myelínu.

Vitamíny

základné látky, ktoré telo prijíma z potravy. Rozlišujú sa vitamíny rozpustné v tukoch a vo vode. Medzi vitamíny rozpustné v tukoch patria vitamíny A, D, E, F a K. Medzi vitamíny rozpustné vo vode patria vitamíny B1, B2, B6, B12, biotín, kyselina pantoténová, niacín a niacínamid, kyselina listová, kyselina folínová, vitamín C a bioflavonoidy.

Výhrez medzistavcovej platničky

stav, pri ktorom sa medzistavcové platničky deformujú a menia svoju polohu. Ide o výhrez. V dôsledku toho je vyvíjaný tlak na nervové dráhy v blízkosti chrbtice alebo sú dokonca nervy priškripnuté (pozri tiež ústrel alebo ischialgia). Výhrez platničiek sa obvykle vyskytuje v oblasti bedrovej chrbtice. Vyskočená platnička vedie k bolestiam a často aj k poruchám citlivosti v chrbte. Tieto príznaky sa môžu rozšíriť do nohy.

zada_3

Už žiadne AU!

1 kapsula denne

Balenie: 30 kapsúl
 
aublock-SK-30

Pre riadenú diétnu výživu pri bolesti sprevádzajúcej vertebrogénny syndróm, syndróm karpálneho tunela, polyneuropatia rôzneho pôvodu a neuralgia.

Nie je určené pre deti do 12 rokov.